Erasmus

Rekrutacja Erasmus na studia z umów grupy badawczej KRaKEn

Jeśli planujecie wybrać się na studia lub praktyki z programu Erasmus z umów, których koordynatorami są osoby z grupy badawczej KRaKEn, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi rekrutacji.

​​Najsampierw należy dokładnie zapoznać się z zasadami rekrutacji na stronach Erasmus+ AGH:

http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-student/rekrutacja

Na wyjazd mogą pojechać wyłącznie studenci, którzy nie mają zaległości w studiach (brak warunków).

Proszę również zapoznać się z procedurą rekrutacji na stronie:

http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-student/studia-krok-po-kroku

Większość naszych umów dotyczy kierunków informatycznych, aczkolwiek na niektórych umowach jest możliwość realizowania przedmiotów spoza kierunków informatycznych (należy to indywidualnie sprawdzić na stronie uczelni partnerskiej).

Pierwszeństwo w przypadku wielu chętnych na daną umowę jest ustalane w oparciu o następujące kryteria (priorytety):

 1. Aktywna współpraca w pracach grupy badawczej KRaKEn.
 2. Aplikowanie na wyjazd z kierunku informatycznego na wydziale EAIiIB.
 3. Aplikowanie na wyjazd z kierunku na wydziale EAIiIB.
 4. Aplikowanie na wyjazd z kierunku informatycznego na innym wydziale.
 5. Aplikowanie na wyjazd na innym wydziale.
 6. Poziom znajomości języka angielskiego oraz języka kraju wymiany.
 7. Zaangażowanie w organizacje studenckie np. samorząd studencki, koła naukowe, inne organizacje studenckie (ESN, EESTEC, ESTIEM, IAESTE, BEST, itp.).
 8. Średnia ocen.

Powyższe kryteria dotyczą jedynie korzystania z miejsc na umowach grupy badawczej KRaKEn, a nie innych umów, rankingowania czy przydzielania środków z programu!

Procedura rekrutacji z umów grupy badawczej KRaKEn:

 1. Dla rozpatrywanej uczelni proszę przejrzeć w udostępnionym arkuszu google spreadsheets wymagania dla danej umowy (wymagania językowe, liczba miejsc, wydział). Jeśli spełniasz wymagania językowe, sprawdź na stronie uczelni partnerskiej inne wymagania dot. Erasmusa oraz jeśli udostępniają informacje o kierunkach i przedmiotach, przejrzyj je, czy są zgodne z tymi, które potencjalnie powinny być zrealizowane w danym semestrze w Polsce. Proszę sprawdzić także termin nominacji w uczelni partnerskiej, a w razie konieczności poprosić koordynatora umowy o wcześniejszą wstępną nominację.
 2. W przypadku znalezienia odpowiadającej uczelni, proszę wypełnić czytelnie ankietę rekrutacyjną ze strony DWZ:
  http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-student/dokumenty/
  Wypełnioną ankietę (a także inne dokumenty tzn. zaświadczenia językowe lub certyfikaty, ew. dokumenty świadczące o pracy w organizacjach studenckich), należy przesłać do koordynatora umowy e-mailem do 27.03.2023. W ankiecie kluczowe jest podanie poprawnych danych (w szczególności kierunku, adresu e-mail oraz numeru telefonu, tak aby można było szybko skontaktować się z osobą aplikującą). Proszę nie zmieniać układu i treści ankiety, gdyż nie zostaną przyjęte wtedy w DWZ.
 3. Ankietę z podpisem osoby aplikującej oraz ksero certyfikatu lub zaświadczenia językowego w wersji papierowej należy dostarczyć bezpośrednio do koordynatorów umowy lub ich przegródek w sekretariacie Katedry Informatyki Stosowanej (C2 pok. 406) najpóźniej do 30.03.2023. Ankietę można przesłać także pocztą na adres Katedry (Katedra Informatyki Stosowanej AGH, C2 pok. 406, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków). W przypadku wydziału EAIiIB ankiety zostaną potem przekazane bezpośrednio do dziekanatu (koordynatora wydziałowego) zgodnie z wydziałowym terminem rekrutacji, a w przypadku studentów z innych wydziałów ankietę podpisaną przez koordynatora umowy będzie można odebrać osobiście 03.04.2023.
 4. W przypadku umów cieszących się większym zainteresowaniem np. uczelni hiszpańskich, można przesłać dodatkową alternatywną ankietę. 
 5. Jeśli aplikujesz także z innych umów i one są priorytetowe, należy podkreślić to w e-mailu, tak aby nie zajmowali Państwo miejsc na naszych umowach. W takim wypadku pierwszeństwo na naszych umowach mają osoby aplikujące wyłącznie z naszych umów. 

Na etapie rekrutacji do zgłoszenia wymagane są następujące dokumenty:

 • Wymagane: Wypełniona czytelnie (najlepiej elektronicznie) ankieta rekrutacyjna na studia.
 • Wymagane: Skan certyfikatu językowego lub zaświadczenie z SJO (język angielski, ew. język kraju uczelni partnerskiej)
 • Opcjonalnie: potwierdzenie aktywności w organizacjach studenckich. 

Informacja zwrotna: Do 30.03.2023 wszystkie osoby aplikujące z umów grupy badawczej KRaKEn otrzymają informację zwrotną o rezerwacji miejsc na naszych umowach, a informacje o przydzielonych miejscach wraz z podpisanymi ankietami zostaną przesłane do koordynatora wydziałowego. 

Wszelkie ankiety przesłane po 30.03.2023 będą rozpatrywane dopiero 03.04.2023 jedynie w przypadku wolnych miejsc na umowach! 

KRaKEn Erasmus Q&A

Q: Czy na etapie składania ankiet mam mieć przygotowane Learning Agreement (LA)?

A: Nie, natomiast warto upewnić się, że na uczelni partnerskiej są przedmioty zbliżone do realizowanych w ramach programu studiów.

Q: Nie widzę identycznych przedmiotów w ofercie uczelni partnerskiej, co robić?

A: Proszę upewnić się, czy nie ma podobnych przedmiotów. Żadna uczelnia nie oferuje identycznego programu, nie uda się uzbierać dokładnie tych samych przedmiotów. Natomiast ważne, by wybrane przedmioty dotyczyły mniej więcej podobnych zagadnień (realizowały podobne efekty kształcenia) i w sumie realizowały co najmniej 30 ECTS. 

Q: Czy mogę wziąć dany przedmiot do LA?

A: Proszę przygotować cały dokument LA z kompletem przedmiotów i skonsultować go z prodziekanem ds. kształcenia dla swojego kierunku lub opiekunem kierunku (jeśli taki jest wyznaczony). Koordynatorzy umów nie sprawdzają LA.

Q: Co jeśli przedmiot z LA nie zostanie uruchomiony?

A: W LA jest część dotycząca zmian i nie ma problemu, aby takich zmian dokonać w trakcie wyjazdu. Kluczowe jest skonsultowanie tych zmian z prodziekanem ds. kształcenia dla swojego kierunku lub opiekunem kierunku (jeśli taki jest wyznaczony). 

Q: Jadę na semestr dyplomowy. Czy mogę na wyjeździe realizować pracę inżynierską/magisterską?

A: Wyjazdy na semestrach dyplomowych (zwłaszcza inżynierskim) bywają problematyczne. Ale jeśli terminy na to pozwalają i uczelnia partnerska oferuje taką możliwość, to można wpisać taką realizację w LA, natomiast konieczne jest posiadanie do pracy drugiego opiekuna również na AGH. W innym wypadku należy wybrać przedmioty za 30 ECTS, a pracę przygotowywać pod kierunkiem opiekuna AGH poza programem wyjazdu.